Seofront1

Aus WikiMuk
Wechseln zu: Navigation, Suche


โดยส่วนใหญ่แล้ว จะคำอธิบายเพิ่มเติมตามลักษณะภารกิจ ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้
1.แบบพึ่งพาอาศัยการจัดเก็บข่าวคราวเป็นหลัก Crawler-Based Search Engine
Crawler-Based Search Engine คือ เครื่องมือสรรหาบนอินเทอร์เน็ต แบบอาศัยการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วยตัวเองเป็นหลักรับทำ seo ถือได้ว่าเป็น Search Engine ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยให้ความแม่นยำสูงและมีการประเมินผลการค้นหาที่รวดเร็ว
โดยหลักงานดำเนินงานจะสถิตองค์ประกอบหลักๆอยู่ 2 ส่วน คือ
1). ฐานข้อมูลของตนเองที่มีกบิลการประมวลผลและจัดเกรดการค้นหารับทำ seo
2). กบิลซอฟท์แวร์ ที่จะอยู่โปรแกรมดีๆตัวเล็กๆ ของ Search Engine นั้นๆ โดยใช้การเก็บหรือสำเนาข้อมูลหน้าเพจใหม่ๆ ซึ่งโดยทั่วไปมักเรียกว่า Web Crawler หรือ Spider หรือ Search Engine Robots หรือในภาษาไทยเรียกกันง่ายๆ ว่า “แมงมุม”

Search Engine Spider แต่ละแห่งจะมีสมรรถนะในการเก็บข้อมูลต่างกัน ควรระวังและหลบมุมในเรื่องของเว็บไซต์ที่ต้องการดึงข่าวสารของเนื้อหาจาก Database แบบ Dynamic Page ซึ่งจะทำให้แมงมุม ทำการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ได้รับทำ seoไม่ทั่วถึง
แมงมุมที่ว่านี้จะคืบคลาน(Claw) ไปในทุกๆเว็บไซต์ที่มันตรวจพบ โดยจะเน้นการมองหาเนื้อหาใหม่ๆ เว็บไซต์ใหม่ๆ หรือหน้าเพจเดิมที่มีการปรับปรุงเนื้อหา(Update Content)
ซึ่งการเก็บข้อมูลนี้จะอาศัยหลักการ “ไต่” ไปตามลิงค์ต่างๆของหน้าเพจที่กำลังทำการตรวจสอบอยู่และจะทำการ “สำเนาข้อมูล” ของหน้าเพจนั้นๆสารพัน ยกเว้นเอกสารตระกูล FLASH เช่น .swf แล้วจึงส่งข้อมูลที่ copy แล้วกลับไปยัง Server ต้นทางของตนเอง เพื่อทำการปูมโหร(Page Index) ลงสู่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Search Engine Index Server) ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เราทำการค้นหาสิ่งที่เราต้องการ Search Engine Server จะเริ่มทำการรวบรวมผลจากฐานข้อมูลของตนเองที่ถืออยู่และแสดงผลการขุดค้นออกมา
Search Engine Index Server ของ Google นั้นใช้ระบบปฏิบัติการของ Linux ทั้งระบบ ซึ่งจำนวน Server ที่ Google มีอยู่ตอนนี้ คือ 300,000 เครื่องทั่วโลก โดยใช้พื้นที่ในการเก็บข่าวเหล่านี้ไปทั้งสิ้นตอนนี้ มากกว่า 5 ล้าน Terabyte ไปแล้ว
2. แบบสารบัญเว็บไซต์ Web Directory
Web Directory หรือ เว็บไดเร็คทอรี่ หรือที่คนไทยเรียกว่า “สารบัญเว็บไซต์” นั่นเอง ซึ่งในแบบอย่างนี้จะอาศัยหลักการง่ายๆเหมือนสมุดหน้าเหลือง ที่เนื้อหาแยกเป็นหมวดหมู่ และจัดทำดัชนีไว้แล้วอย่างเป็นเขบ็จขบวนชัดเจน
ข้อดีคือ เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลของเว็บไซต์ทั้งหมดที่มีข้อมูลสัมพันธน์กัน และสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เลย
สำหรับการโปรโมทเว็บวิธีง่ายๆโดยไม่ต้องอาศัยเทคนิคอะไรเลย แค่เริ่มที่กระบวนการการลงทะเบียนเรียนเว็บไซต์ของเราลงสู่ระบบ ซึ่งเราต้องกรอกรายละเอียดของเว็บไซต์ของเรา เช่น ชื่อเว็บไซต์, URL, รายละเอียดอย่างย่อ, หมวดหมู่ของเว็บไซต์ที่เหมาะกับเว็บไซต์ของเรา คำค้นที่เราต้องการ
จากนั้นข้อมูลการลงทะเบียนของเว็บไซต์ของเราก็จะถูกส่งไปยังผู้ดูแลของสารบัญเว็บไซต์นั้นๆ หรือเรียกว่า Editor ซึ่งหากเรากรอกรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนรับทำ seo และเลือกหมวดหมู่ที่ถูกต้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์แล้ว ทางผู้ดูแลก็จะอนุมัติข้อมูลการลงทะเบียนนั้น ลงสู่ฐานข้อมูลของสารบัญเว็บไซต์ให้
ต่อมาไปดูในส่วนของผู้ใช้งานสารบัญเว็บไซต์กันบ้าง ซึ่งธรรมชาติของ สารบัญเว็บไซต์จะจัดแยกเว็บต่างๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ให้ถูกต้องมากที่สุด โดยจะแยกหมวดใหญ่ออกมาก่อน จากนั้นจึงค่อยแยกเป็นหมวดเล็กๆน้อยๆออกไปเรื่อยๆ
สารบัญเว็บไซต์นั้นรับทำ seo จะเน้นเรื่องความถูกต้องของหมู่ เว็บไซต์ต่างๆให้มากที่สุด ทั้งในส่วนของผู้ลงทะเบียนเว็บไซต์ ที่ต้องเลือกหมวดที่ตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ตน ให้ถูกต้อง และ Editor ที่ต้องตรวจความถูกต้องอีกทีหนึ่งและยังต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมพวกเว็บไซต์ใหม่ๆทุกเมื่อเชื่อวัน

3.แบบเกี่ยวโยงใน “ชุดคำสั่งเมตะ” Meta Search Engine
ก่อนจะรู้จักกับ Search Engine ประเภทนี้ เราคงต้องมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งชุดคำสั่งที่มักจะอยู่ใน Code HTML ตามหน้าเพจต่างๆรับทำ seo กันก่อน ซึ่งก็คือ “ชุดคำสั่ง Meta Tag” นั่งเอง
Meta Tag คือชุดแท็กคำบัญชาที่ใช้สำหรับการข้อมูลข้อมูลสำคัญต่างๆของเอกสารหน้าเพจนั้นๆ เช่น ชื่อผู้พัฒนา, เจ้าของเว็บไซต์, คีย์เวิร์ด, คำอธิบายย่อของเว็บไซต์โดยจะปรากฏในส่วนหัวของสิ่งพิมพ์เว็บ (Head Section) มีหน้าที่แจ้งข้อมูลสำคัญๆ ให้กับ Search Engine Robots ได้ทราบ
Search Engine ประเภทนี้ จะไม่มีระเบียบฐานข่าวของตนเองรับทำ seo แต่จะอาศัยข่าวจาก Search Engine Index Server จากที่อื่นหลายๆที่ นำเอามาประมวลผลร่วมกันรับทำ seo ทำให้เกิดผลการค้นหาที่หลากหลาย แต่ในทางอะไรได้ ผลการสำรวจหาที่หลากหลายเหล่านั้น มักได้ผลลัพธ์ออกมาไม่เที่ยงตรงเท่าทีควร เนื่องจากยังต้องอาศัยข้อมูลจาก Search Enginr Index Server จากที่อื่นหลายๆที่มารวมกัน
ฉะนั้น ชุดคำสั่ง Meta Tag จึงจำเป็นมากสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการทำ Ranking สูงๆ กับ Meta Search Engine โดยเฉพาะ
ทำไมเราจึงต้องทำ Search Engine Optimization กับเว็บไซต์ของเรา?
หากเราจะค้นข้อมูลอะไรสักอย่างบนอินเทอร์เน็ต เราคงต้องนึกถึง Search Engine หรือ เครื่องมือค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต มาก่อนเป็นอันดับแรก
เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า Search Engine แบบที่นิยมใช้งานของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งอันดับแรกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ google.com, Yahoo.com, และ MSN.com ตามลำดับ